Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2022

Skogen som sommarbetesresurs och hur annan markanvändning i skogen påverkar renen

Skarin, Anna; Sandström, Per

Published in

Title: Skogens värden: forskares reflektioner
ISBN: 978-91-89341-70-8
Publisher: Mittuniversitetet