Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2016Open access

Skogliga grunddata : digitala kartor för skogsbruket

Jonzén, Jonas; Nilsson, Mats; Olsson, Håkan; Larsson, Svante; Nilsson, Liselott; Persson, Anders

Abstract

Skogliga grunddata är digitala raster-kartor som beskriver tillståndet i skog och mark. De skogliga variablerna är i huvudsak framtagna genom en sambearbetning av laserdata från Lantmäteriets nationella laserskanning och provytor från Riksskogstaxeringen. De digitala kartorna som beskriver skogsmarken är till stor hjälp för privata skogsägare, skogstjänstemän, myndigheter, m fl. Data är dels tillgängligt för gratis nedladdning, men det finns även möjligheter att titta på kartorna med hjälp av interaktiva webverktyg. Lantmäteriets laserskanning påbörjades 2009 och fortgår än idag. Endast delar av fjällkedjan återstår. Grundtanken med laserskanningen var att få en bra höjdmodell över landet. En bra höjdmodell ger stor nytta vid all samhällsplanering, men är även till hjälp vid klimatanpassning. Riksskogstaxeringen samlar årligen in data om Sveriges skogstillstånd med permanenta och tillfälliga provytor. Dessa provytor är koordinatsatta och är väl spridda över hela landet. I detta projekt har provytor från Riksskogstaxeringen kombinerats med laserdata för att ta fram rasterkartor med uppgifter om virkesvolym, grundyta, medelhöjd, medeldiameter och trädbiomassa.

Keywords

fjärranalys; laserskanning; rasterkartor; skogliga variabler

Published in

Fakta. Skog
2016, number: 2016:8
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet