Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2022Open access

Sveriges klimatrapportering - markanvändning och skogsbruk

Lundblad, Mattias; Karltun, Erik; Stendahl, Johan; Lindahl, Anna; Petersson, Hans; Wikberg, Per-Erik; Bolinder, Martin

Abstract

 • SLU sammanställer Sveriges rapportering av utsläpp och upptag av växthusgaser
  från markanvändning och skogsbruk.
 • Om man undantar markanvändning och skogsbruk var Sveriges utsläpp av
  växthusgaser under 2020 46 miljoner ton CO2-ekvivalenter.
 • Markanvändning och skogsbruk bidrog samma år till ett nettoupptag på
  40 miljoner ton CO2-ekvivalenter, varav skogsmark stod för 96 %.
 • Det största nettoupptaget av kol i levande biomassa sker i produktionsskog,
  men upptaget per arealenhet är något större i skog som skogsägarna
  frivilligt undantagit från skogsbruk

Keywords

Klimatrapportering; LULUCF; markanvändning

Published in

Fakta. Skog
2022, number: 2022:7
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet