Skip to main content
Magazine article, 2022

Alla förlorar när jordbruksmark ligger oanvänd

Kumm, Karl-Ivar

Published in

Jordbruksaktuellt
2022, number: 18, pages: 21-21