Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2022

Fäbodkulturen – ett immateriellt kulturarv

Tunon, Håkan

Abstract

Snapsvisor, spettekaka och stickning – allt detta finns på den svenska listan över immateriellt kulturarv. Nästa år nomineras svensk och norsk fäbodkultur till att få status som immateriellt kulturarv inom Unesco, på den internationella listan där bara två företeelser i Sverige hittills finns med. Detta är en del i arbetet med att bevara olika kunskaper och erfarenheter som en viktig del av samhällets hållbara utveckling.

Published in

Biodiverse
2022, Volume: 27, number: 3, pages: 18-19

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Ethnology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/120809