Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2022

Berättelser om vatten

Tunon, Håkan

Abstract

Vi är inne i en tid då många vattendrag återställs till mer eller mindre sina ursprungliga tillstånd. Men hur påverkas vårt sätt att se på naturen när den har restaurerats? Och spelar det roll om initiativet till restaureringen kommer från gräsrotsperspektiv eller uppifrån?

Published in

Biodiverse
2022, Volume: 27, number: 3, pages: 20-21

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Social Sciences Interdisciplinary
  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/120810