Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2022

Tillträde till kunskap : Internationella krav på forskare

Szpryngiel, Scarlett; Tunon, Håkan

Abstract

Sedan 2015 gäller EU:s lagstiftning för användning av genetiska resurser och relaterad traditionell kunskap. Vad är bakgrunden till lagen och vad innebär det för forskare i praktiken? Scarlett Szpryngiel och Håkan Tunón vid CBM arbetar med tillträde till genetiska resurser i projektet Sikta-ABS, på uppdrag av Naturvårdsverket. De skriver här om traditionell kunskap som rör genetiska resurser.

Published in

Biodiverse
2022, Volume: 27, number: 3, pages: 26-27