Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Långsiktig övervakning av granbarkborre 2022

Jonsell, Mats

Published in


Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/121499