Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2023

Fiberströ till mjölkkor – effekt på djurvälfärd, djurhälsa, mjölkkvalitet och kostnaden för strömedel

Jeppsson, Knut-Håkan; Magnusson, Madeleine; Bergström Nilsson, Sara; Ekman, Lisa; Winblad von Walter, Louise; Jansson, Lars-Erik; Landin, Håkan; Bergsten, Christer

Abstract

Genom att separera gödseln får man gödselfiber (fiberströ) som kan användas som strömedel till mjölkkorna. I denna studie jämförde vi 17 gårdar som använde fiberströ med 17 gårdar som använde såg-/kutterspån som strömedel i liggbås till mjölkkor. Fiberströ jämfört med såg-/kutterspån påverkade inte mjölkmängd, celltal i tankmjölk, djurvälfärd eller djurhälsa förutom att klövhälsan var bättre eftersom totala anmärkningar, klöveksem och klövsulesår var lägre. Totalantalet bakterier var högre i oanvänt fiberströ och i fiberströ från liggbåsen än för såg-/kutterspån men i tankmjölken var det ingen skillnad. Kostnaden för fiberströ varierade för gårdarna beroende på hur mycket fiberströ som producerades.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2023, number: 2023:10
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet