Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2023Open access

Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… – vad är skillnaden?

Lundin, Ola

Abstract

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. Här presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra. Texten nedan är ett utdrag från ekofakta.se.

Published in

Publisher: SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/123887