Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2023Open access

Fakta och råd om biostimulanter

Lundin, Ola

Abstract

Den internationella marknaden för biostimulanter har växt de senaste åren och intresset för och användningen av produkterna har ökat även i Sverige. Samtidigt finns det inte mycket forskning om hur grödor påverkas av användning av biostimulanter under svenska fältförhållanden. Detta faktablad ger – utifrån två stora internationella studier och några svenska fältförsök med biostimulanter som genomförts de senaste åren – korta fakta och råd om användning av biostimulanter i svensk jordbruks- och trädgårdsodling.

Published in

Publisher: SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Horticulture
    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/123888