Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2023

Grön bioraffinering av vall - utfodring av presskaka och pressjuice till lantbrukets djur

Nadeau, Elisabet; Oliveira De Sousa, Dannylo; Dahlström, Frida; Wallenbeck, Anna

Abstract

I den här artikeln presenterar vi fodervärdet hos presskaka och pressjuice från bioraffinerad vall samt hur dessa fraktioner fungerar i utfodringen till lantbrukets djur. Raffinering av färsk vall till presskaka påverkade inte smältbarheten av organisk substans in vivo vid utfodring av baggar. Däremot hade presskaka från ensilage lägre smältbarhet än ensilage, vilket kan bero på en lägre smältbarhet hos råproteinet i presskakan, speciellt när ensilage raffineras, men även på att NDF-halten var högre i presskakan. Mjölkavkastningen var större för kor som utfodrades med ensilage jämfört med kor som utfodrades med presskaka från ensilage. Skillnaden var dock signifikant först efter tio veckors utfodring. Vi rekommenderar därför inte att presskaka används som enda grovfoder till mjölkkor utan att om möjligt blanda presskaka och ensilage och ge det till kor i sen laktation eller sinkor. Kvigorna som fick presskaka från ensilage växte lika bra och hade liknande hullpoäng som de som fick ensilage, men de behövde mer kraftfoder för att täcka sitt näringsbehov. Resultaten från studien där tillväxtgrisar utfodrades med pressjuice från ensilage visar att pressjuicen bidrar till näringsförsörjningen.

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, number: 34, pages: 117-120
Book title: Vallkonferens 2023 : Konferensrapport : 7–8 februari 2023 Uppsala, Sverige
ISBN: 978-91-8046-805-3, eISBN: 978-91-8046-806-0
Publisher: Department of Crop Production Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences

Conference


Vallkonferens 2023, 7-8 februari 2023, Uppsala, Sverige