Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2023Open access

Olika djurarter påverkar möjligheten till mental återhämtning i naturen

Johansson, Maria; Flykt, Anders; Hartig, Terry; Frank, Jens; Levin, Maria

Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2023, number: 2023:1eISBN: 978-91-987585-2-8Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Associated SLU-program

   Wildlife Damage Centre

   Sustainable Development Goals

   SDG15 Life on land

   UKÄ Subject classification

   Applied Psychology

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/126359