Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2023

Om möss, och människor som fångar dem

Ågren, Erik; Lindsjö, Johan; Kjellander, Petter; Alm Bergvall, Ulrika

Published in

Svensk Veterinärtidning
2023, Volume: 75, number: 7, pages: 46-47