Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference poster2023

Djurvälfärd vid slakt påverkas av produktionssystem och säsong

Jerlström, Josefine; Berg, Lotta; Lindahl, Cecilia; Wallenbeck, Anna

Published in


Publisher: SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet; Jordbruksverket; Hushållningssällskapet

Conference

Jordbruksverkets Forskning och Utvecklingsdagar, 25-26 oktober, 2023, Linköping, Sverige