Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2023

Studier på norrländska beten : näringsvärde, metanutsläpp och nya mätmetoder

Chagas, Juana; Bernes, Gun; Ramin, Mohammad; Oliveira, Julianne; Morel, Julien

Published in

Svenska vallbrev
2023, number: 7, pages: 1-3