Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2023

Att gynna naturvärden i kraftledningsgator

Öckinger, Erik

Abstract

Kraftledningsgator kan hysa hög mångfald av arter som annars är knutna till hagmarker och andra öppna miljöer. Det finns stor potential i att anpassa kraftledningsgatornas skötsel för att gynna biologisk mångfald.

Published in

Biodiverse
2023, number: 2023:3, pages: 22-23

    UKÄ Subject classification

    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/128054