Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2023Open access

Jakt- och vargpredationsrisk påverkar älgens habitatval

Ausilio, Giorgia; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Mathisen, Karen Marie; Wabakken, Petter

Abstract

I Skandinavien är jakt och predation från stora rovdjur de största dödlighetskällorna för älgar. Vi undersökte om älgarna främst har anpassat sitt beteende för att undvika predation från varg eller jakt från människor. Detta undersöktes i ett studieområde som sträcker sig längs den svensk-norska riksgränsen med hjälp av GPS-data från märkta älgar och vargar i kombination med data från platser där jägare respektive varg hade dödat älgar. Studien visar att älgarna under jaktsäsongen undvek habitat med hög jaktrisk under dagen men inte under natten och efter jaktsäsongen. Däremot så valde älgarna habitat med hög risk för vargpredation oavsett tid på dygnet och säsong. Jakten tycks vara den största och mest förutsägbara dödsrisken för älgar. Älgarnas bristande respons på risken för vargpredation beror troligen på att jakten har utgjort den största dödsfaktorn för älg under de senaste 150 åren i Skandinavien.

Keywords

varg; Canis lupus; jägare; landskap; Alces alces

Published in

Fakta. Skog
2023, number: 2023:5Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet