Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2023

Skogen i staden – Grön infrastruktur i städer för fåglar och människor

Hedblom, Marcus; Gunnarsson, Bengt

Published in

Title: Funktionell grön infrastruktur för biologisk mångfald i urbana och tätortsmiljöer
ISBN: 978-91-7675-309-5
Publisher: Länsstyrelserna