Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2000Open access

Naturlig föryngring av tall och anläggning av blandskog : försöksbeskrivning - preliminär redovisning av resultat

Nilsson, Urban; Karlsson, Mats; Örlander, Göran

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2000, number: 23
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet