Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2007

Att förebygga rovviltskador med olika typer av stängsel

Ängsteg Inga, Levin Maria

Keywords

stängsel; rovdjur

Published in

Faktablad från Viltskadecenter
2007, number: 2007ISBN: 978-91-976581-0-2
Publisher: Viltskadecenter

   SLU Authors

  • Ängsteg, Inga

   • Department of Conservation Biology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/17358