Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

"Hoop barns" - ett sätt att bygga oisolerade lösdrifter till slaktgrisar

Westin, Rebecka; Persson, Sylvia

Published in


Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet