Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008Open access

Bildanalys som redskap för platsspecifik ogräsbekämpning

Börjesson, Thomas; Lorén, Niklas; Larsolle, Anders; Söderström, Mats; Nilsson, Johan; Nissen, Knud

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2008, number: 13
Publisher: Avdelningen för precisionsodling