Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Miljökonsekvenser av GMO inom jordbruk. Kunskapsöversikt avseende miljökonsekvenser av genetiskt modifierade organismer

Lehrman Anna, Pettersson Jan, Axelsson Petter, Hjälten Joakim, Johnsson Jörgen, Sundström Fredrik, Förare Jonas
Förare, Jonas (ed.)

Published in


Publisher: Formas