Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2008

Hur stor är risken för upprepade rovdjursangrepp på tamdjur?

Karlsson, Jens; Svensson, Linn; Levin, Maria

Keywords

Rovdjur angrepp tamdjur akuta åtgärder

Published in

Faktablad från Viltskadecenter
2008, number: 2008ISBN: 978-91-977318-2-9
Publisher: Viltskadecenter