Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2009

Flöden av växthusgaser : från skog och annan markanvändning : slutrapport regeringsuppdrag Jo 2008/3958

Lundblad, Mattias; Petersson, Hans; Karltun, Erik; Lundström, Anders; Duvemo, Karl; Ortiz, Carina; Wikberg, Per-Erik; Svensson, Magnus

Published in

ISBN: 978-91-86197-58-2
Publisher: SLU