Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2009

Hur beter sig sommartranor – och hur kan man utnyttja informationen till att förebygga skador på gröda?

Hake, Mikael

Keywords

Tranor; förebyggande; skador; gröda

Published in

Faktablad från Viltskadecenter
2009, number: 2009-2ISBN: 978-91-86331-04-7
Publisher: Viltskadecenter

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/27704