Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010Open access

De svenska allmänningsskogarna : en framgångssaga?

Lidestav, Gun; Holmgren, Eva; Keskitalo, Carina

Keywords

Allmänningsskogar; biodiversitet; lokal utveckling; skogsbruk; styrning

Published in

Fakta. Skog
2010, number: 2010:1Publisher: SLU publikationstjänst, Sveriges lantbruksuniversitet