Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2010

Graderingsmetodik i ogräsförsök

Haby, Lena; Forkman, Johannes; Larsolle, Anders; Mickelåker, Johan

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2010, Volume: 2010, number: 63, pages: 9:1-9:2 Title: Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet

Publisher: SLU

Conference

Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 7 och 8 december 2010