Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010Open access

Sångsvanens rastperiod och val av jordbruksmark vid sjön Tysslingen

Hämäläinen, Louise; Månsson, Johan; Levin, Maria

Keywords

sångsvan; skador; jordbruk

Published in

Faktablad från Viltskadecenter
2010, number: 2010:5ISBN: 978-91-86331-23-8
Publisher: Viltskadecenter