Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2011Open access

Tranräkningen i Sverige 2010 : och de senaste årens trender

Månsson Johan, Nilsson Lovisa, Nilsson Leif, Hake Mikael, Levin Maria

Published in

Faktablad från Viltskadecenter
2011, number: 2011:2ISBN: 978-91-86331-36-8
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet