Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2011Open access

Skador av vildsvin: omfattning och fördelning i ett mellansvenskt jordbrukslandskap

Månsson Johan, Jansson Gunnar, Sofie Lindblom, Levin Maria

Published in

Faktablad från Viltskadecenter
2011, number: 2011:1ISBN: 978-91-86331-35-1
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet