Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011Open access

Nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från träprodukter

Wikberg, Per-Erik

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2011, number: 346
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet