Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2013

Snokens barnkammare försvinner

Elmberg, Johan; Hagman, Mattias; Löwenborg, Kristin; Kärvemo, Simon

Abstract

Snoken är en av tre svenska ormarter och världens nordligaste reptil som lägger ägg. I en färsk analys visar vi att det går dåligt för snoken i Sverige. Därför är det alarmerande att man vet så litet om orsakerna. Vi tror att minskningen kan bero på brist på bra äggläggningsplatser, men trots sentida forskning är de obesvarade frågorna många. Hur ser snokens ursprungliga "barnkammare" ut? Och var lägger dagens snokar sina ägg? I denna artikel sammanfattar vi kunskapsläget och vädjar till den naturintresserade allmänheten om hjälp. Vi tycker att det snokas för litet! j

Published in

Fauna och flora
2013, Volume: 108, number: 1, pages: 10-16

  UKÄ Subject classification

  Behavioral Sciences Biology
  Evolutionary Biology
  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/40585