Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Vidareutveckling av nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från träprodukter

Wikberg, Per-Erik

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2012, number: 383
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning