Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2012Open access

Vilhelmina Model Forest - hållbart skogsbruk med sociala värden.

Carlsson, Julia; Lidestav, Gun

Published in

Fakta. Skog
2012, number: 7:2012
Publisher: SLU, Fakulteten för skogsvetenskap