Skip to main content
Book chapter, 2013

Forskningsprojektet INCLUDE: på gränsen mellan landskapets ekologiska, kulturella och sociala värden

Antonson, Hans; Blicharska, Malgorzata; Göransson, Görgen; Helldin, Jan Olof; Henningsson, Marianne

Published in

Book title: Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete. Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006–2010/11
ISBN: 978-91-7209-670-7
Publisher: Riksantikvarieämbetet

  SLU Authors

   • Helldin, Jan Olof

    • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Social Sciences Interdisciplinary
   Environmental Sciences

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/41894