Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2009

Individmärkning av sädgäss i Norr- och Västerbotten - eller hur man får folk att slita ut sig på en geggig åker mitt i natten?

De Jong, Adriaan

Published in

Fåglar i Norrbotten
2009, Volume: 28, number: 4, pages: 131-134
Publisher: Norrbottens ornitologiska förening