Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2009

Individmärkning av sädgäss i Norr- och Västerbotten - eller Hur man får folk att slita ut sig på en geggig åker mitt i natten

De Jong, Adriaan

Published in

Fåglar i Västerbotten
2009, Volume: 34, number: 3, pages: 62-65