Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2014

Genetiskt modifierade träd - hur uppfattas de av andra organismer?

Axelsson, Petter; Hjältén, Joakim
Sjöberg, Göran (ed.)

Published in

Fakta. Skog
2014, number: 2
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet