Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2005

Betydelsen av grisningsboxens utformning för hälsa och beteende hos sugga och smågrisar under grisning och digivning - en litteraturstudie

Westin, Rebecka

Published in

PIG rapport
2005, number: Nummer 36
Publisher: Praktiskt Inriktade Grisförsök (PIG)