Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Häckande fåglar på jordbruksmarker som ingår i projektet ”Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde” Häckningssäsong 2000

De Jong, Adriaan

Keywords

Restaurering, Våtmark, Häckfåglar, Revirkartering, Naturbete

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:32
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö