Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014

Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde : fågelinventeringen år 2006

De Jong, Adriaan

Keywords

Restaurering, Våtmark, Häckfåglar, Revirkartering, Naturbete

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:38
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö