Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Fågelstudier 2006 med anledning av Botniabanans dragning över Umeälvens mynningsområde

Sjöberg, Kjell; De Jong, Adriaan

Keywords

Rastplats, Sädgås, Infrastruktur, Habitatval, Födoval, Revirkartering

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:27
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet