Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014

En ekonomisk utvärdering av inverkan av marknära ozon på växtligheten i Sverige : en uppdatering i samband av den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Frisk Luft

Karlsson, Per Erik; Danielsson, Helena; Pleijel, Håkan; Engardt, Magnuz; Andersson, Camilla; Andersson, Mikael

Published in


Publisher: IVL Svenska Miljöinstitutet

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/66970