Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Var är risken störst för att granbarkborre ska döda träd?

Schroeder, Martin; Kärvemo, Simon

Keywords

granbarkborre; gran; storm; insektsskador; vindfällda träd; landskapsanalys; skyddade områden

Published in

Fakta. Skog
2015, number: 2015:7
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet