Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Psykologiska faktorer som har betydelse för människors upplevda rädsla för varg och björn

Karlsson, Jens; Johansson, Maria; Eklund, Ann; Flykt, Anders

Keywords

Rädsla, varg, björn

Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2015, number: 2015:2ISBN: 978-91-86331-76-4Publisher: Viltskadecenter