Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2015Peer reviewed

Vad är en obefogad djurskyddsanmälan?

Kindbom, Stephanie; Berg, Lotta

Abstract

Sedan länsstyrelserna tog över ansvaret för djurskyddskontrollerna 2009 har resurserna och de prioriteringar som länsstyrelserna tvingas göra för att hinna med sitt uppdrag på djurskyddsområdet diskuterats livligt. Detta inte bara inom länsstyrelserna själva utan också allmänt bland djurhållare, i veterinärkåren och bland andra djurskyddsintresserade liksom hos den centrala myndigheten, Jordbruksverket. För att på ett konstruktivt sätt kunna hantera frågan om obefogade anmälningar är det viktigt att veta vad dessa består i och varför de uppkommer. I artikeln diskuteras detta utifrån ett nyligen genomfört examensarbete på agronomprogrammet, SLU.

Published in

Svensk Veterinärtidning
2015, Volume: 67, number: 15, pages: 19-24