Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2016

Ett djur är inget djur? - Om individ- och gruppbedömning av djurvälfärd

Berg, Lotta; Lundmark, Frida

Published in

Veterinärkongressen
2016, Volume: 2016, pages: 129-129
Publisher: Sveriges Veterinärförbund

Conference

Veterinärkongressen, 2016-11-10--2016-11-10, Uppsala, Sverige