Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2017

Nya och gamla fältförsök med stubbskörd

Strömgren, Monika; Olsson, Bengt; Grelle, Achim; Lindroth, Anders

Abstract

Merparten av det vi i dag vet om stubbskördens miljöeffekter kommer från fyra stora försöksserier med totalt 33 fältförsök spridda över landet. Till detta kommer fyra enskilda  försök. De äldsta försöken är från sent 1970-tal, men merparten är relativt nyetablerade.

Keywords

stubbskörd, långliggande försök

Published in

Title: Stubbskörd - hur påverkas klimat och miljö?
ISBN: 978-91-576-9454-6, eISBN: 978-91-576-9455-3
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet